Дървото е най-широко използвания материал с дълга история и най-разнообразно приложение в живота на човека. То притежава редица полезни качества: лесна обработка, неизчерпаеми възможности за свързване в различни конструкции, както и неподражаема естетика на изделията. При идеални условия, дървото може да ни служи десетки, стотици, а понякога и хиляди години. За съжаление, идеалните условия са налице твърде рядко. По тази причина, възниква необходимост от ефективни химически предпазни мерки срещу рисковите за дървесината фактори.

Препаратите БОХЕМИТ съдържат уникални субстанции от биоцидни продукти от ново поколение, които гарантират идеалната защита от плесени и дърворазрушаващи гъби и насекоми, запазващи способността на дървото „да диша“. Продуктите БОХЕМИТ имат идеалното и безпогрешно качество да проникват бързо и равномерно в дървесината, осигурявайки по този начин нейната защита. ТЕ ВЪЗДЕЙСТВАТ ТОЧНО ТАМ, КЪДЕТО СЕ ОЧАКВА ОТ ТЯХ И НЕ ИЗЛЪЧВАТ СУБСТАНЦИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА, КОЕТО ГИ ПРАВИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОДХОДЯЩИ ЗА ОБРАБОТКА И НА ИНТЕРИОРИ.

БОХЕМИТ отговаря на всички Европейски стандарти и регламенти и е сертифициран в съответствие с тях.

Продуктите за защита на дървесина БОХЕМИТ предлагат на потребителя удобство при употребата им и лесно и опростено нанасяне, с което всеки би могъл да се справи.

© Copyright 2019 Bochemit Bulgaria - All Rights Reserved